One Brown Camo

Seac maska One Brown Camo - 24.99 %
Sifra artikla: #8002908375244
Kataloski broj: 0750017040420A
Preporučena cijena: 42.34 € Cijena za web shop: 31.76 € Preporučena cijena: 31.76 €

SVE CIJENE SU IZRAŽENE SA OBRAČUNATIM PDV-om

Cijena za gotovinu (cijena s popustom za jednokratno plaćanje)

Trenutno gleda: 7

 • ANATOMICAL DESIGN: the Seac One scuba mask features an anatomical skirt made of high quality hypoallergenic liquid silicone that follows the shape of the face and sensitive to the skin
 • PRESCRIPTION LENSES: Seac One easily becomes a prescription scuba mask thanks to optical lenses for myopia (nearsightedness) from -1.0 to -6.0 (sold separately, according to your prescription)
 • PRACTICAL AND RESISTANT: polycarbonate frame, symmetrical lenses in tempered glass, resistant strap and easy to adjust thanks to the buckle with "Easy Touch" system
 • PROTECTIVE CASE: Seac One has a special transparent case that can also be used for other diving masks
 • Seac SUB QUALITY: Seac One is an underwater mask designed for recreational diving, snorkelling Free Diving and, is very popular with Spearfishers in the black silicone version

The Seac One is a mask that has been designed for scuba diving, but is equally at home when being used for Snorkelling, Free Diving and Spearfishing. It is a diving mask with two symmetrical tempered glass lenses, polycarbonate structure and an anatomical skirt made of hypollergenic liquid silicone. The strap is easy to adjust thanks to the "Easy Touch" buckle with release button. The Seac One Mask also benefits from being able to take optical lenses (sold separately), allow you to customise the mask to your own prescription. It is available in 5 versions, 4 of which with transparent silicone and one with black silicone, which makes the Seac One an ideal mask for spearfishing.

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE TOPFISHING


Nositelj svih prava na internet stranici topfishing.hr je trgovačko društvo Sollers Grupa d.o.o.. Sollers Grupa d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Topfishing webshopa. Korištenjem usluge Topfishing webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na topfishing.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Topfishing webshopa  te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Topfishing webshopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Topfishing webshopa je Sollers Grupa d.o.o., Gustava Krkleca 6, 10090 Zagreb, OIB: 59683724378.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Sollers Grupa d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Sollers Grupa d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Topfishing webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Sollers Grupa d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Topfishing webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Topfishing webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Topfishing webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sollers Grupa d.o.o.  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Topfishing webshop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na topfishing.hr. Topfishing webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda na Topfishing webshopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici topfishing.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
Topfishing će nastojati na web stranicama topfishing.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.
 
1. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Sollers Grupa d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Sollers Grupa d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Topfishing webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke Sollers Grupa d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Topfishing webshopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem (01) 55 31 477 telefonske linije.

 
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja,  Sollers Grupa d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Sollers Grupa d.o.o. i korisnika kao kupca.
e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Topfishing o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Topfishing webshop, Sollers Grupa d.o.o., Gustava Krkleca 6, 10090 Zagreb) ili elektroničkom poštom na topfishing.zagreb@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.
Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdje korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka Sollers Grupa d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka Sollers Grupa d.o.o. odnosno Topfishing zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sollers Grupa d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sollers Grupa d.o.o.  (Topfishing), Gustava Krkleca 6, 10090 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sollers Grupa d.o.o., odnosno Topfishing uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona (01) 5531 477 ili se javi na topfishing.zagreb@gmail.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti tvrtci Sollers Grupa d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Sollers Grupa d.o.o.  o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzmanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora


II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: topfishing.zagreb@gmail.com ili na telefonski broj (01) 5531 477 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (01) 5531 477 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 34.90 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • za iznos narudžbe iznad 300,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Topfishing
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom ( nije lagerski artikal)
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Topfishingu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01) 5531 477,
 • na e-mail adresu: topfishing.zagreb@gmail.com,
 • na adresu: Topfishing, Sollers Grupa d.o.o., Gustava Krkleca 6, 10090 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Topfishing vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Topfishing.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Topfishing, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.
Prilikom zahtjeva za odgovornost za materijalne nedostatke, postupiti ćemo po odredbama reguliranim člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ( „Narodne novine“, broj: 35/05., 41/08.1 125/11.).

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.
b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Topfishing prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Topfishing prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
d) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu u koji je uključen trošak dostave.


2. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Topfishing se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Topfishing webshopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Topfishing može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Topfishingu.
Topfishing će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Topfishinga. Topfishing prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Topfishing webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Topfishing prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Topfishing će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Topfishinga od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Topfishing će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
Topfishing ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Topfishing za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

3. KOMUNIKACIJA TOPFISHING-a S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Topfishing u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Komentari i pitanja


Upišite komentar ili pitanje o ovom proizvodu


Image verification

RADNO VRIJEME

SOLLERS GRUPA društvo sa ograničenom odgovornošću - Upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080754710 Temeljni kapital društva je 20.000.00 kn uplaćen u cjelosti - Matični broj 2733315 - OIB 59683724378

Kontat info

Zagrebačka avenija 108 (prvi kat), 10000 Zagreb

01 5531 477

VIDI LISTU ZATVORI